3D Rotation Malar Reduction

Xương gò má

Xương gò má

Gọt gò má 3D

Gọt gò má 3D

Gọt gò má 3D

Gọt gò má 3D

Gọt gò má 3D

Phẫu thuật thu nhỏ gò má thông thường

Phẫu thuật thu nhỏ gò má thông thường

Phẫu thuật thu nhỏ gò má thông thường

Phẫu thuật thu nhỏ gò má thông thường

Phẫu thuật thu nhỏ gò má thông thường

Phẫu thuật thu nhỏ gò má không cố định

Phẫu thuật thu nhỏ gò má không cố định

Phẫu thuật thu nhỏ gò má không cố định

Phẫu thuật thu nhỏ gò má không cố định

Phẫu thuật thu nhỏ gò má không cố định

Phẫu thụât xương gò má tổng hợp

Phẫu thụât xương gò má tổng hợp

Phẫu thụât xương gò má tổng hợp

Phẫu thuật độn gò má

Phẫu thuật độn gò má

Phẫu thuật độn gò má

Phẫu thuật độn gò má

Phẫu thuật loại bỏ mỡ má

Phẫu thuật loại bỏ mỡ má

Phẫu thuật loại bỏ mỡ má

Phẫu thuật loại bỏ mỡ má


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.