Asymmetrical Face Correction by Facial Contouring

Mặt lệch

Mặt lệch

Chỉnh hình mặt lệch bằng phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Chỉnh hình mặt lệch bằng phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Chỉnh hình mặt lệch bằng phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Chỉnh hình mặt lệch bằng phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Chỉnh hình mặt lệch bằng phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Chỉnh hình mặt lệch bằng phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Phẫu thuật xương hai hàm chỉnh hình mặt lệch

Phẫu thuật xương hai hàm chỉnh hình mặt lệch

Phẫu thuật xương hai hàm chỉnh hình mặt lệch

Phẫu thuật xương hai hàm chỉnh hình mặt lệch

Phẫu thuật xương hai hàm chỉnh hình mặt lệch

Phẫu thuật xương hai hàm chỉnh hình mặt lệch


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.