Autonomous Fat Graft(etc)

Phẫu thuật cấy mỡ

Phẫu thuật cấy mỡ

Cấy mỡ Heart Line

Lepokit

Cấy mỡ SmartPrep2


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.