baby Face-surgery

Chỉnh hình trẻ hóa

Chỉnh hình trẻ hóa

Chỉnh hình trẻ hóa

Chỉnh hình trẻ hóa

Chỉnh hình trẻ hóa


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.