Breast Reduction & Lift

Chỉnh hình ngực xệ/Thu nhỏ ngực

Chỉnh hình ngực xệ/Thu nhỏ ngực

Phẫu thuật chỉnh hình ngực xệ

Phẫu thuật chỉnh hình ngực xệ

Phẫu thuật chỉnh hình ngực xệ

Phẫu thuật chỉnh hình ngực xệ

Phẫu thuật chỉnh hình ngực xệ

Phẫu thuật thu nhỏ ngực

Phẫu thuật thu nhỏ ngực

Phẫu thuật thu nhỏ ngực

Phẫu thuật thu nhỏ ngực


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.