Buttocks Augmentation by Implants

Nâng mông

Nâng mông

Phẫu thuật nâng mông Latin

Phẫu thuật cấy mỡ nâng mông

Phẫu thuật cấy mỡ nâng mông

Phẫu thuật cấy mỡ nâng mông

Phẫu thuật cấy mỡ nâng mông


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.