Circular Eye Surgery

Chỉnh hình mắt Circle Eye

Chỉnh hình mắt Circle Eye

Chỉnh hình mắt Circle Eye

Chỉnh hình mắt Circle Eye


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.