Eye Bag Removal

Bọng mắt dễ thương

Bọng mắt dễ thương

Phẫu thuật loại bỏ mỡ dưới mắt

Phẫu thuật loại bỏ mỡ dưới mắt

Phẫu thuật loại bỏ mỡ dưới mắt

Phẫu thuật loại bỏ mỡ dưới mắt

Phẫu thuật loại bỏ mỡ dưới mắt

Phẫu thuật định vị lại bọng mỡ dưới mắt

Phẫu thuật định vị lại bọng mỡ dưới mắt

Phẫu thuật định vị lại bọng mỡ dưới mắt

Phẫu thuật định vị lại bọng mỡ dưới mắt

Đường cong dưới mắt

Đường cong dưới mắt

Đường cong dưới mắt

Đường cong dưới mắt

Đường cong dưới mắt

Bọng mắt dễ thương(tiêm filter)

Bọng mắt dễ thương(tiêm filter)

Bọng mắt dễ thương(tiêm filter)

Bọng mắt dễ thương(tiêm filter)

Bọng mắt dễ thương(tiêm filter)

Bọng mắt dễ thương(độn alloderm)

Bọng mắt dễ thương(độn alloderm)

Bọng mắt dễ thương(độn alloderm)

Bọng mắt dễ thương(độn alloderm)

Bọng mắt dễ thương(độn alloderm)


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.