Forehead Augmentation through Fat Grafting

Chỉnh hình trán

Chỉnh hình trán

Chỉnh hình trán tròn đầy Baby

Chỉnh hình trán tròn đầy Baby

Chỉnh hình trán tròn đầy Baby

Chỉnh hình trán tròn đầy Baby

Phẫu thuật cấy mỡ trán

Phẫu thuật cấy mỡ trán

Phẫu thuật cấy mỡ trán

Phẫu thuật cấy mỡ trán

Phẫu thuật độn trán

Phẫu thuật độn trán

Phẫu thuật độn trán

Phẫu thuật độn trán

Phẫu thuật độn trán


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.