Hair Transplantation Hair Line Transplantation

Cấy tóc

Cấy tóc

Phẫu thuật cấy chỉnh hình đường tóc

Phẫu thuật cấy chỉnh hình đường tóc

Phẫu thuật cấy chỉnh hình đường tóc

Phẫu thuật cấy chỉnh hình đường tóc

Phẫu thuật cấy chỉnh hình đường tóc

Phẫu thuật cấy chỉnh hình đường tóc


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.