Lip Augmentation

Chỉnh hình môi/má lúm đồng tiền

Chỉnh hình môi/má lúm đồng tiền

Chỉnh hình miệng

Chỉnh hình miệng

Chỉnh hình miệng

Chỉnh hình miệng

Phẫu thuật chỉnh hình má lúmv


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.