Liposuction

Hút mỡ

Hút mỡ

Hút mỡ

Hút mỡ

Hút mỡ

Hút mỡ

Hút mỡ min

Hút mỡ min

Hút mỡ min

Hút mỡ ba tác dộng

Phẫu thuật hút mỡ bằng phương pháp Accusculpt

Hút mỡ

–>


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.