Magic Epicanthoplasty

Mở rộng mắt

Mở rộng mắt

Mở rộng và hạ đuôi mắt

Mở rộng và hạ đuôi mắt

Mở rộng và hạ đuôi mắt

Mở rộng và hạ đuôi mắt

Mở rộng và hạ đuôi mắt

Mở rộng khóe mắt

Mở rộng mí mắt trên

Mở rộng đuôi mắt

Mở rộng đuôi mắt

Mở rộng đuôi mắt

Mở rộng đuôi mắt

Mở rộng đuôi mắt

Mở rộng đuôi mắt

Hạ đuôi mắt

Hạ đuôi mắt

Hạ đuôi mắt

Hạ đuôi mắt

Hạ đuôi mắt


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.