Male Plastic Surgery

Chỉnh hình nam giới

Chỉnh hình nam giới


Chỉnh hình mắt nam

Chỉnh hình mắt nam

Chỉnh hình mắt nam

Chỉnh hình mắt nam

Chỉnh hình xương hàm mặt ở nam giới

Chỉnh hình xương hàm mặt ở nam giới

Chỉnh hình xương hàm mặt ở nam giới

Chỉnh hình xương hàm mặt ở nam giới


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.