Mini Liposuction

Hút mỡ Mini

Hãy làm nổi bật các vị trí bạn muốn phơi bày với Hút mỡ Mini!

Thay đổi hoàn toàn, độ lớn hoàn hảo, hình dạng hoàn mỹ


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.