Nasal Tip Sculpture

Chỉnh hình mũi to

Chỉnh hình mũi to

Chỉnh hình đầu mũi

Chỉnh hình đầu mũi

Chỉnh hình đầu mũi

Chỉnh hình đầu mũi

Chỉnh hình đầu mũi

Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi, đầu mũi

Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi, đầu mũi

Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi, đầu mũi

Chỉnh hình mũi ngắn

Chỉnh hình mũi ngắn

Chỉnh hình mũi ngắn

Chỉnh hình mũi ngắn

Chỉnh hình mũi ngắn

Chỉnh hình mũi to

Chỉnh hình mũi to

Chỉnh hình mũi to

Chỉnh hình mũi to

Chỉnh hình mũi to

Phẫu thuật thu nhỏ cánh mũi

Phẫu thuật thu nhỏ cánh mũi

Phẫu thuật thu nhỏ cánh mũi

Phẫu thuật thu nhỏ cánh mũi

Phẫu thuật thu nhỏ cánh mũi


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.