Natural Adhesion Method

Mắt hai mí

Mắt hai mí

Phương pháp gắn kết tự nhiên

Phương pháp gắn kết tự nhiên

Phương pháp gắn kết tự nhiên

Phương pháp gắn kết tự nhiên

Phẫu thuật cố định đường viền mắt

Phẫu thuật cố định đường viền mắt

Phẫu thuật cố định đường viền mắt

Phẫu thuật cố định đường viền mắt

Phương pháp nhấn mí mắt không phẫu thuật

Phương pháp nhấn mí mắt không phẫu thuật

Phương pháp nhấn mí mắt không phẫu thuật

Phương pháp nhấn mí mắt không phẫu thuật

Phương pháp nhấn mí mắt không phẫu thuật

Phương pháp mổ bộ phận

Phương pháp mổ bộ phận

Phương pháp mổ bộ phận

Phương pháp mổ bộ phận

Phương pháp mổ bộ phận

Phương pháp mổ toàn phần

Phương pháp mổ toàn phần

Phương pháp mổ toàn phần

Phương pháp mổ toàn phần

Phương pháp mổ toàn phần


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.