Non-incision Calf Reduction

Phẫu thuật thu nhỏ bắp chân

Phẫu thuật thu nhỏ bắp chân

Phương pháp phẫu thuật bắp chân không qua cắt mổ

Phương pháp phẫu thuật bắp chân không qua cắt mổ
Phương pháp phẫu thuật bắp chân không qua cắt mổ
Phương pháp phẫu thuật bắp chân không qua cắt mổ


"

Phẫu thuật thu nhỏ bắp chân


–>


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.