Nose And Short Chin Surgery

Chỉnh hình mũi kết hợp

Chỉnh hình mũi kết hợp

Chỉnh hình mũi+ cằm lẹm

Chỉnh hình mũi+ cằm lẹm

Chỉnh hình mũi+ cằm lẹm

Chỉnh hình mũi+ cằm lẹm

Chỉnh hình mũi và trán

Chỉnh hình mũi và trán

Chỉnh hình mũi và trán

Chỉnh hình mũi và trán

Chỉnh hình mũi và nếp nhăn hằn quanh mũi

Chỉnh hình mũi và nếp nhăn hằn quanh mũi

Chỉnh hình mũi và nếp nhăn hằn quanh mũi

Chỉnh hình mũi và nếp nhăn hằn quanh mũi

Chỉnh hình mũi+nhân trung (phẫu thuật mèo)

Chỉnh hình mũi+nhân trung (phẫu thuật mèo)

Chỉnh hình mũi+nhân trung (phẫu thuật mèo)

Chỉnh hình mũi+nhân trung (phẫu thuật mèo)

Phẫu thuật chỉnh hình mũi và tiêm mỡ

Phẫu thuật chỉnh hình mũi và tiêm mỡ

Phẫu thuật chỉnh hình mũi và tiêm mỡ

Phẫu thuật chỉnh hình mũi và tiêm mỡ

Chỉnh hình mũi và xương hàm mặt

Chỉnh hình mũi và xương hàm mặt

Chỉnh hình mũi và xương hàm mặt

Chỉnh hình mũi và xương hàm mặt


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.