Paranasal Augmentation

Chỉnh hình nếp nhăn quanh mũi

Chỉnh hình nếp nhăn quanh mũi

Chỉnh hình nếp nhăn quanh mũi

Chỉnh hình nếp nhăn quanh mũi

Chỉnh hình nếp nhăn quanh mũi

Chỉnh hình nếp nhăn quanh mũi


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.