Ptosis correction

Chỉnh hình mắt không phẫu thuật

Chỉnh hình mắt không phẫu thuật

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt sụp

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt sụp

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt sụp

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt sụp

Phẫu thuật chỉnh hình dạng mắt không can thiệp mổ

Phẫu thuật chỉnh hình dạng mắt không can thiệp mổ

Phẫu thuật chỉnh hình dạng mắt không can thiệp mổ

Phẫu thuật chỉnh hình dạng mắt không can thiệp mổ

Phẫu thuật chỉnh hình dạng mắt không can thiệp mổ


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.