Retracted Nipple Correction

Chỉnh hình đầu vú

Chỉnh hình đầu vú

Phẫu thuật chỉnh hình núm vú thụt

Phẫu thuật chỉnh hình núm vú thụt

Phẫu thuật chỉnh hình núm vú thụt

Phẫu thuật chỉnh hình núm vú thụt

Phẫu thuật chỉnh hình núm vú thụt

Phẫu thuật thu nhỏ núm vú

Phẫu thuật thu nhỏ núm vú

Phẫu thuật thu nhỏ núm vú

Phẫu thuật thu nhỏ núm vú

Phẫu thuật thu nhỏ núm vú


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.