Teardrop Implants

Nâng ngực

Nâng ngực

Phẫu thuật nâng ngực bằng túi hình giọt nước

Phẫu thuật nâng ngực bằng túi hình giọt nước

Phẫu thuật nâng ngực bằng túi hình giọt nước

Phẫu thuật nâng ngực bằng túi hình giọt nước

Phẫu thuật nâng ngực bằng túi hình giọt nước

Phẫu thuật nâng ngực bằng túi hình giọt nước

phẫu thuật nâng ngực nới rộng không gian

phẫu thuật nâng ngực nới rộng không gian

phẫu thuật nâng ngực nới rộng không gian

phẫu thuật nâng ngực nới rộng không gian

Nâng ngực bằng phương pháp nội soi

Nâng ngực bằng phương pháp nội soi

Nâng ngực bằng phương pháp nội soi

Nâng ngực bằng phương pháp nội soi

Nâng ngực bằng phương pháp nội soi

Túi độn Gel Hỗn Hợp của

Túi độn Gel Hỗn Hợp của

Túi độn Gel Hỗn Hợp của

Túi độn nhám

Túi độn nhám

Túi độn nhám

phẫu thuật nâng ngực điều chỉnh vị trí đặt túi độn

phẫu thuật nâng ngực điều chỉnh vị trí đặt túi độn

phẫu thuật nâng ngực điều chỉnh vị trí đặt túi độn

phẫu thuật nâng ngực điều chỉnh vị trí đặt túi độn

phẫu thuật nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân

phẫu thuật nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân

phẫu thuật nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân

phẫu thuật nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.