Tummy Tuck

Phẫu thuật chỉnh hình phần bụng

Phẫu thuật thu nhỏ bắp chân

Phẫu thụât chỉnh hình vùng bụng

Phẫu thụât chỉnh hình vùng bụng

Phẫu thụât chỉnh hình vùng bụng

Phẫu thụât chỉnh hình vùng bụng

Phẫu thuật chỉnh hình bụng mini

Phẫu thuật thu nhỏ bắp chân


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.