Two Jaw Re Surgery

Tái phẫu thuật

Tái phẫu thuật

Tái phẫu thuật hai hàm

Tái phẫu thuật hai hàm

Tái phẫu thuật hai hàm

Tái phẫu thuật hai hàm

Tái phẫu thuật hai hàm

Tái phẫu thuật hai hàm

Tái phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Tái phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Tái phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Tái phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Tái phẫu thuật đường nét khuôn mặt

Tái phẫu thuật xương hàm bạnh

Tái phẫu thuật xương hàm bạnh

Tái phẫu thuật xương hàm bạnh

Tái phẫu thuật xương hàm bạnh

Tái phẫu thuật xương hàm bạnh


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.