Two-Jaw Surgery

Phẫu thuật xương hàm

Phẫu thuật xương hàm

Phẫu thuật chỉnh xương hàm

Phẫu thuật chỉnh xương hàm

Phẫu thuật chỉnh xương hàm

Phẫu thuật chỉnh xương hàm

Phẫu thuật chỉnh xương hàm

Phẫu thuật xương hàm không cố định

Phẫu thuật xương hàm không cố định

Phẫu thuật xương hàm không cố định

Phẫu thuật xương hàm không cố định

Phẫu thuật hàm dưới

Phẫu thuật hai hàm chỉnh miệng hô

Phẫu thuật xương hàm mini

Phẫu thuật xương hàm mini

Phẫu thuật xương hàm mini

Phẫu thuật xương hàm mini

Phẫu thuật xương hàm mini

Phẫu thuật xương hàm mini

Chỉnh hình đường nét khuôn mặt

Mặt dài

Mặt dài

Mặt dài

Mặt dài

Mặt dài

Cằm chìa

Cằm chìa

Cằm chìa

Cằm chìa

Cằm chìa

Cằm lẹm(Cằm nhỏ)

Chỉnh hình mặt lệch

Phẫu thuật miệng hô

Phẫu thuật miệng hô

Phẫu thuật miệng hô

Phẫu thuật miệng hô

Phẫu thuật miệng hô

Phẫu thuật miệng hô


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.