Upper Blepharoplasty

 

Sụp mí

Sụp mí

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt trên

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt trên

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt trên

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt trên

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt trên

Phẫu thuật nhấc chân mày

Phẫu thuật nhấc chân mày

Phẫu thuật nhấc chân mày

Phẫu thuật nhấc chân mày

Phẫu thuật nhấc chân mày

Phẫu thuật nội soi căng da vùng trán

Phẫu thuật nội soi căng da vùng trán

Phẫu thuật nội soi căng da vùng trán

Phẫu thuật nội soi căng da vùng trán

Phẫu thuật nội soi căng da vùng trán

Phẫu thuật lấy mỡ bọng mắt

Phẫu thuật lấy mỡ bọng mắt

Phẫu thuật nội soi căng da vùng trán

Phẫu thuật nội soi căng da vùng trán

Phẫu thuật nội soi căng da vùng trán

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt lõm

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt lõm

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt lõm

Phẫu thuật chỉnh hình mí mắt lõm


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.