V-Line Jaw Reduction

Cằm vuông

Cằm vuông

Tạo mặt V-line

Phẫu thuật mini Vline

Phẫu thuật Vline tổng hợp

Phẫu thuật Vline tổng hợp

Phẫu thuật Vline tổng hợp

Laser trong phẫu thuật xương hàm

Phẫu thuật thu nhỏ hàm ngạnh

Phẫu thuật thu nhỏ hàm ngạnh

Phẫu thuật thu nhỏ hàm ngạnh

Phẫu thuật thu nhỏ hàm ngạnh

Phẫu thuật thu nhỏ hàm ngạnh

Phẫu thuật thu nhỏ hàm ngạnh

Phẫu thuật xương hàm bạnh sau tai

Phẫu thuật xương hàm bạnh sau tai

Phẫu thuật xương hàm bạnh sau tai

Phẫu thuật xương hàm bạnh sau tai

Phẫu thuật xương hàm bạnh sau tai

Phẫu thuật gọt mặt

Phẫu thuật gọt mặt

Phẫu thuật gọt mặt

Phẫu thuật gọt mặt

Phẫu thuật gọt mặt

Tạo Vline không can thiệp phẫu thuật xương

Tạo Vline không can thiệp phẫu thuật xương

Phẫu thuật thu nhỏ cơ hàm mặt

Phẫu thuật thu nhỏ cơ hàm mặt

Phẫu thuật thu nhỏ cơ hàm mặt

Phẫu thuật thu nhỏ cơ hàm mặt


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.