Weak Chin Correction

Cằm

Cằm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Loại bỏ cằm chẻ

Loại bỏ cằm chẻ

Loại bỏ cằm chẻ

Loại bỏ cằm chẻ

Loại bỏ cằm chẻ

Phẫu thuật chỉnh hình cằm dài

Phẫu thuật chỉnh hình cằm dài

Phẫu thuật chỉnh hình cằm dài

Phẫu thuật chỉnh hình cằm dài

Phẫu thuật chỉnh hình cằm dài

Phẫu thuật chỉnh hình cằm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm

Phẫu thuật chỉnh hình cằm lẹm


Chú ý:
Kết quả phẫu thuật có thể khác nhau tùy theo mỗi người.
Kính mong các quý khách hàng tham khảo ảnh trước và sau phẫu thuật trên trang web chính thức của bệnh viện.