skip to content
카운드 닫기
There are 1997 people looking at this page now.
News Close TOP HOME

Đăng ký tư vấn

GRAND NEWS Close

Vui lòng để lại thông tin và số điện thoai, nhân viên tư vấn của bệnh viện sẽ liên lạc cho bạn

Consultation Request

HomeCộng đồngGrand News

Grand News

GRAND PLASTIC SURGERY

GRAND NEWS

No Title
46

Since last Friday, the number of new COVID-19 confirmed has increas...

2020-12-18

45

Grand Plastic Surgery, Conversion to emergency work to the most new...

2020-12-17

44

Grand Plastic Surgery, COVID-19 emergency response by strengthening...

2020-11-30

43

Grand Plastic Surgery, ‘COVID-19 has Different Symptoms from a Cold...

2020-11-30

42

Grand Plastic Surgery, Thorough Personal Prevention in Covid-19 Crisis

2020-11-27

41

Grand Plastic Surgery responds to the spread of covid019

2020-11-25

40

Grand Plastic Surgery will overcome the biggest crisis in Covid-19

2020-11-24

39

Grand Plastic Surgery strengthens quarantine management due to incr...

2020-11-10

38

Grand Plastic Surgery, special quarantine management 5 stages of co...

2020-11-09

37

Grand Plastic Surgery must keep safety with personal quarantine rul...

2020-11-03

36

Grand Plastic Surgery strengthens covid-19 quarantine management af...

2020-11-03

35

Grand Plastic Surgery implements work-rotation due to the prolonged...

2020-10-30

34

Grand Plastic Surgery, ensuring the cleanliness and hygiene of the ...

2020-10-16

33

Grand Plastic Surgery strengthens the preventive measures of COVID-19.

2020-10-16

32

Grand Plastic Surgery, protecting the patients from COVID-19 throug...

2020-10-13

31

Grand Plastic Surgery maintains ‘patient distancing’ despite the al...

2020-10-13

30

Grand Plastic Surgery implementing continuous COVID-19 quarantine m...

2020-10-06

29

Grand Plastic Surgery, Patient Protection with operation room CCTV ...

2020-10-06

28

Grand Plastic Surgery, COVID-19, Self-Responsive Manual Education f...

2020-08-29

27

Grand Plastic Surgery Campaigns to Eliminate Ghost Surgery and Prot...

2020-08-28

LIÊN HỆ

Địa chỉ
06035,Tòa nhà Grand Tower,đường 121 Dosande,quận Gangnam,Seoul,Korea
Thời gian làm việc

Ngày thườngSáng từ 10giờ ~ Tối 7 giờ

Thứ 7Sáng từ 10giờ~ Tối 5 giờ

Bệnh viện chỉ nghỉ chủ nhật và nghỉ lễ (lịch đỏ)