skip to content
카운드 닫기
There are 5289 people looking at this page now.
 • Tư vấn
  online
 • Seoul, Korea

 • M - F10:00 - 19:00 SAT10:00 - 17:00
 • Tư vấn
  miễn phí
  • TEL

   +82)10-5471-5153

  • E-mail

   grandps.vietnam
   @gmail.com

  • Mobile/Zalo/Viber

   +82)10-5471-5153

  • Line

   grandvietnam

  • Kakao Talk

   grandps5160

TOP HOME

Đăng ký tư vấn

GRAND NEWS Close

Vui lòng để lại thông tin và số điện thoai, nhân viên tư vấn của bệnh viện sẽ liên lạc cho bạn

Consultation Request

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật này mô tả việc xử lý thông tin được cung cấp hoặc thu thập trên trang web được đăng trên Chính sách này. Thêm vào đó Mô tả việc xử lý thông tin được cung cấp hoặc thu thập bằng cách sử dụng các ứng dụng của công ty trên các trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba.

Công ty là người kiểm soát thông tin được cung cấp hoặc thu thập bằng cách sử dụng các ứng dụng của Công ty trên các trang web và trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba mà Chính sách này được công bố.

Công ty coi trọng thông tin cá nhân của người dùng, Thông qua chính sách xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích và phương pháp sử dụng thông tin cá nhân do người dùng cung cấp và biện pháp nào đang được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân.

Chính sách này đã có hiệu lực từ năm 2020. Trong tương lai, nếu chúng tôi sửa đổi chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo nó thông qua các thông báo trên trang web (hoặc các thông báo riêng lẻ như viết, fax và e-mail).

Thông tin cần thu thập và phương pháp thu thập

(1) Mục thông tin cá nhân được thu thập
Các mục thông tin cá nhân được thu thập bởi công ty như sau.

• Thông tin được cung cấp bởi người dùng
Công ty có thể thu thập thông tin do người dùng cung cấp trực tiếp.

Tên dịch vụ Mục thu thập (ví dụ)
Dch vụ thành viên Internet ∘ Thông tin đại diện hợp pháp cho trẻ vị thành niên (tên người đại diện theo pháp luật, ngày sinh, CI, DI, v.v.)
Thanh toán trực tuyến ∘ Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v. ∘ Thông tin thanh toán như số tài khoản và số thẻ ∘ Thông tin vận chuyển như địa chỉ giao hàng, tên người nhận, thông tin liên hệ của người nhận, v.v. ∘ Thông tin như đấu thầu, mua và bán
Mạng xã hội ∘ Tên, địa chỉ email, ID, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, thông tin quốc gia, sổ địa chỉ (người quen), v.v. ∘ Thông tin như nơi chụp ảnh và ngày tạo tệp ∘ Các loại nội dung mà thành viên xem hoặc sử dụng, người dùng tương tác hoặc chia sẻ nội dung


• Thông tin được thu thập khi người dùng sử dụng dịch vụ
Ngoài thông tin do người dùng cung cấp trực tiếp, công ty có thể thu thập thông tin trong khi người dùng sử dụng dịch vụ của công ty.

Danh sách Các mục sẽ được thu thập (ví dụ)
Thông tin thiết bị ∘ Mã nhận dạng thiết bị, hệ điều hành, phiên bản phần cứng, cài đặt thiết bị, loại và cài đặt trình duyệt, thông tin sử dụng trang web và ứng dụng, số điện thoại, v.v.
Log information ∘ Địa chỉ IP, dữ liệu nhật ký, thời gian sử dụng, từ tìm kiếm do người dùng nhập, địa chỉ giao thức internet, cookie và đèn hiệu web, v.v.
Location information ∘ Thông tin về vị trí thiết bị, bao gồm vị trí địa lý cụ thể qua tín hiệu GPS, Bluetooth hoặc Wi-Fi (giới hạn ở các khu vực được pháp luật cho phép)
Other information ∘ Tùy chọn sử dụng dịch vụ của người dùng, môi trường quảng cáo, các trang đã truy cập, v.v.


(2) Phương thức thu thập
Công ty thu thập thông tin người dùng theo những cách sau.

• Các trang web, biểu mẫu, fax, điện thoại, e-mail, các công cụ thu thập thông tin đã tạo, v.v.
• Cung cấp từ các công ty đối tác

Sử dụng thông tin thu thập được

Công ty sử dụng thông tin người dùng thu thập được cho các mục đích sau.

• Quản lý thành viên, xác minh danh tính, v.v.
• Phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ trái phép và sử dụng bất hợp pháp
• Thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của người dùng, thanh toán và quyết toán phí, v.v.
• Cải thiện các dịch vụ hiện có, phát triển các dịch vụ mới, v.v.
• Thông báo về các thay đổi đối với trang web công ty hoặc các chức năng hoặc chính sách của ứng dụng
• Sử dụng với sự đồng ý trước của người dùng khác (ví dụ: sử dụng trong quảng cáo tiếp thị)
• Tìm kiếm những người quen đã đăng ký trong thông tin liên hệ, thông báo, đăng ký tự động, tìm kiếm và thông báo những người dùng khác có thể là người quen
• Cung cấp dịch vụ và quảng cáo theo thống kê và đặc điểm thống kê về việc sử dụng dịch vụ của thành viên
• Cung cấp thông tin sự kiện khuyến mãi và cơ hội tham gia
• tuân thủ luật hiện hành hoặc nghĩa vụ pháp lý,

Nếu thông tin được sử dụng cho các mục đích khác với những mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này, Công ty sẽ tìm kiếm sự đồng ý của người dùng.

[Phụ lục chính sách xử lý thông tin cá nhân <1> Lựa chọn cách xử lý hợp pháp thông tin cá nhân theo ứng dụng GDPR]

Tiết lộ thông tin thu thập được

Trừ những trường hợp sau, công ty không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba.

• Tiết lộ cho các chi nhánh, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của công ty
- Khi các dịch vụ như xử lý thanh toán, thực hiện đơn đặt hàng, phân phối sản phẩm và giải quyết tranh chấp (bao gồm cả tranh chấp giải quyết và giao hàng) được thực hiện thay mặt cho công ty bởi các chi nhánh, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của công ty

• Nếu người dùng đồng ý trước
- Khi người dùng chọn chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với một công ty cụ thể và nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của công ty
- Khi người dùng chọn chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các trang web hoặc nền tảng khác như các trang mạng xã hội
- Khi người dùng khác đã đồng ý trước

• Khi luật pháp yêu cầu
- Khi được pháp luật yêu cầu tiết lộ
- Khi có yêu cầu của Cơ quan điều tra nhằm phục vụ công tác điều tra theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Cookie, Beacons và các công nghệ tương tự

Công ty có thể thu thập thông tin tổng hợp không mang tính cá nhân thông qua'cookies 'hoặc' beacons '.
Cookie là các tệp văn bản rất nhỏ mà máy chủ được sử dụng để vận hành trang web của công ty gửi đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trên đĩa cứng máy tính của người dùng.
Báo hiệu web là một lượng nhỏ mã trên trang web hoặc email. Báo hiệu web có thể được sử dụng để xác định xem người dùng đã tương tác với một trang web hoặc nội dung email cụ thể hay chưa.
Các tính năng này rất hữu ích để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng bằng cách đánh giá và cải thiện dịch vụ, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng.
Các mục và mục đích của cookie được thu thập bởi công ty như sau.

thể loại Lý do sử dụng cookie và thông tin bổ sung
Cần thiết Phải dùng Cookie Những cookie này là những cookie cần thiết để người dùng sử dụng các chức năng trang web của công ty. Cookie này Nếu không được phép, các dịch vụ như xe đẩy hàng và hóa đơn điện tử không thể được cung cấp. Cookie này là Nó có thể được sử dụng để tiếp thị hoặc để ghi nhớ các trang web mà người dùng đã truy cập trên Internet. Không có thông tin được thu thập.
(Ví dụ về cookie bắt buộc)

∘ Ghi nhớ thông tin đã nhập trong biểu mẫu đặt hàng khi tìm kiếm các trang khác trong phiên trình duyệt web
∘ Ghi nhớ dịch vụ đã đặt hàng cho các sản phẩm và trang thanh toán ∘ Kiểm tra xem có đăng nhập vào trang web hay không
∘ Khi công ty thay đổi cách hoạt động của trang web, hãy kiểm tra xem người dùng có được kết nối với dịch vụ chính xác trên trang web của công ty hay không
∘ Kết nối người dùng với các ứng dụng cụ thể hoặc máy chủ cụ thể của dịch vụ
Cookie hiệu suất Các cookie này thu thập thông tin về cách người dùng đang sử dụng trang web của công ty, chẳng hạn như thông tin về các trang họ truy cập thường xuyên nhất. Dữ liệu này tối ưu hóa trang web của công ty và giúp người dùng tìm kiếm trang web dễ dàng hơn. Những cookie này không thu thập bất kỳ thông tin nào về người dùng là ai. Tất cả thông tin được thu thập bởi cookie này được xử lý toàn diện, đảm bảo ẩn danh.
(Ví dụ về cookie được thực thi)
∘ Phân tích web: Cung cấp số liệu thống kê về cách sử dụng trang web
∘ Phí phản ứng quảng cáo: Kiểm tra tác dụng của quảng cáo của công ty
∘ Theo dõi đơn vị liên kết: Cung cấp phản hồi ẩn danh cho các đơn vị liên kết khi một trong những khách của công ty truy cập trang web của đơn vị liên kết
∘ Quản lý lỗi: Giúp cải thiện trang web bằng cách đo lường các lỗi xảy ra
∘ Thử nghiệm thiết kế: Thử nghiệm các thiết kế khác của trang web của công ty
Cookie khả năng Những cookie này được sử dụng để ghi nhớ cài đặt của bạn để cung cấp dịch vụ hoặc để cải thiện lượt truy cập của bạn. Thông tin được thu thập thông qua cookie này không xác định người dùng riêng lẻ.
(Ví dụ về cookie chức năng)
∘ Ghi nhớ các cài đặt được áp dụng như bố cục, kích thước văn bản, cài đặt cơ bản và màu sắc
∘ Khi khách hàng trả lời khảo sát của công ty, hãy nhớ điều đó
Targeting cookies or advertising cookies Các cookie này được liên kết với các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như nút 'Thích' và nút Chia sẻ '.
Các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ này bằng cách công nhận rằng người dùng đã truy cập trang web của công ty.
(Ví dụ về cookie mục tiêu)
∘ Thông qua mạng xã hội Mạng xã hội sẽ sử dụng thông tin lượt truy cập của khách sau đó. Quảng cáo cho người dùng trên các trang web khác
∘ Cung cấp thông tin về lượt truy cập của người dùng cho các đại lý quảng cáo để người dùng có thể trình bày các quảng cáo có thể được quan tâm


Người dùng có tùy chọn cài đặt cookie. Do đó, bằng cách đặt một tùy chọn trong trình duyệt web, bạn có thể chấp nhận tất cả cookie, kiểm tra mỗi khi cookie được lưu hoặc từ chối lưu tất cả cookie. Tuy nhiên, nếu người dùng từ chối cài đặt cookie, một số dịch vụ do công ty cung cấp có thể gặp khó khăn.

Quyền của người dùng

Người dùng hoặc người đại diện theo pháp luật có thể thực hiện các quyền sau đây liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của công ty với tư cách là chủ thể thông tin.

• Truy cập thông tin cá nhân
• Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân
• Tạm ngừng xử lý thông tin cá nhân
• Yêu cầu rút lại sự đồng ý đã cung cấp trước đó

Để làm được điều này, hãy sử dụng menu 'sửa đổi thông tin thành viên' trên trang web hoặc liên hệ với công ty (hoặc người quản lý thông tin cá nhân, đại lý) bằng văn bản, qua điện thoại hoặc email, chúng tôi sẽ thực hiện hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, Công ty chỉ có thể từ chối yêu cầu đó nếu có lý do hợp lệ được quy định trong luật hoặc lý do tương ứng với yêu cầu đó.

[Phụ lục Chính sách Xử lý Thông tin Cá nhân <2> Lựa chọn 'Quyền của Người dùng' theo ứng dụng GDPR]

Bảo mật

Công ty rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Công ty đã thiết lập các biện pháp bảo mật sau đây để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng và sửa đổi thông tin cá nhân của người dùng.

• Mã hóa thông tin cá nhân
-Truyền thông tin cá nhân của người dùng bằng phần giao tiếp được mã hóa
- Mã hóa và lưu trữ thông tin quan trọng như mật khẩu

• Các biện pháp đối phó với hack, v.v.
- Để ngăn chặn rò rỉ hoặc hư hỏng thông tin cá nhân của người dùng do hack hoặc vi rút máy tính, hệ thống được cài đặt trong một khu vực mà truy cập được kiểm soát từ bên ngoài.

• Thiết lập và thực hiện các kế hoạch quản lý nội bộ

• Cài đặt và vận hành các thiết bị kiểm soát ra vào

• Các biện pháp ngăn ngừa giả mạo và thay đổi hồ sơ truy cập

Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

Về nguyên tắc, công ty không thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành. Về nguyên tắc, trang web, sản phẩm và dịch vụ của công ty dành cho công chúng. Một trang web. Trang web hoặc ứng dụng của công ty có chức năng giới hạn độ tuổi nên không sử dụng được cho trẻ em và không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em thông qua chức năng đó.

(Bổ sung trong trường hợp thu thập thông tin cá nhân của trẻ em) Tuy nhiên, khi Công ty thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương ứng với luật hiện hành để sử dụng dịch vụ, thủ tục sau đây là để bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em Bạn sẽ đi qua bổ sung.

• Xác minh rằng sự đồng ý của cha mẹ là trẻ ở độ tuổi cần sự đồng ý của cha mẹ trong phạm vi nỗ lực hợp lý và liệu người đồng ý có phải là người giám hộ được ủy quyền hay không. • Có được sự bảo vệ tự động để thu thập thông tin cá nhân của trẻ em hoặc gửi thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty trực tiếp cho trẻ em • Thông báo cho người giám hộ về chính sách quyền riêng tư của trẻ em của công ty, bao gồm các mục thông tin cá nhân được thu thập, mục đích và chia sẻ • Cấp cho người đại diện theo pháp luật quyền yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của trẻ / chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân / tạm ngừng xử lý thông tin cá nhân / rút lại sự đồng ý đã cung cấp trước đó • Hạn chế về việc thu thập thông tin cá nhân ngoài những gì cần thiết để tham gia vào các hoạt động trực tuyến Gửi phản hồi Lịch sử Đã lưu Cộng đồng

Thay đổi chính sách xử lý thông tin cá nhân

Công ty có quyền sửa đổi hoặc thay đổi chính sách này của công ty vào từng thời điểm. Nếu công ty thay đổi chính sách này, chính sách này sẽ được thông báo qua các thông báo trên trang web (hoặc các thông báo riêng lẻ như bằng văn bản, fax, e-mail, v.v.), và nếu luật pháp liên quan yêu cầu, sẽ tìm kiếm sự đồng ý từ người dùng.

Khác

[Phụ lục chính sách xử lý thông tin cá nhân <3> tùy chọn 'Chuyển dữ liệu ra nước ngoài']
[Phụ lục chính sách xử lý thông tin cá nhân <4> Chọn 'Trang web và dịch vụ của bên thứ ba']
[Phụ lục chính sách xử lý thông tin cá nhân <5> Tùy chọn 'Thông tin cho cư dân California']
[Phụ lục chính sách xử lý thông tin cá nhân <6> 'tùy chọn' thông tin cho cư dân Hàn Quốc ']

Thông tin liên hệ của công ty

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc muốn cập nhật thông tin người dùng do công ty nắm giữ, vui lòng liên hệ với công ty theo thông tin liên hệ bên dưới.

• Tên công ty :
Địa chỉ :
Điện thoại :
e-mail:


(Bổ sung khi chỉ định người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân) Để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và giải quyết các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, công ty đã chỉ định một nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân (DPO) như sau.

Nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân của công ty (DPO):
• Địa chỉ :
Điện thoại :
e-mail:


(Bổ sung cho các bộ kiểm soát hoạt động bên ngoài EU và chỉ định một đại lý trong EU) Công ty chỉ định một đại lý trong EU để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân.

• Đặc vụ :
Địa chỉ :
Điện thoại :
e-mail:


Cập nhật lần cuối vào tháng 3 năm 2020

Phụ lục của Chính sách Bảo mật

<1> Xử lý hợp pháp thông tin cá nhân theo ứng dụng GDPR

Công ty chỉ xử lý thông tin cá nhân của người dùng một cách hợp pháp trong bất kỳ trường hợp nào sau đây.

• Khi người dùng đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình

• Khi cần xử lý để thực hiện hợp đồng mà người dùng là một bên hoặc thực hiện hành động theo yêu cầu của người dùng trước khi ký hợp đồng
- Quản lý thành viên, nhận dạng, v. v.
- Thực hiện các hợp đồng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ do người dùng yêu cầu, thanh toán và quyết toán các khoản phí, v.v.

• Khi cần xử lý để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý áp dụng cho công ty
- Tuân thủ luật hiện hành, quy định, thủ tục pháp lý và yêu cầu của chính phủ

• Khi cần xử lý để bảo vệ lợi ích đáng kể của người dùng hoặc thể nhân khác
- Phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với gian lận, lạm dụng, rủi ro bảo mật và sự cố kỹ thuật có thể gây hại cho người dùng hoặc thể nhân khác

• Khi cần xử lý để thực thi công vụ vì lợi ích công cộng hoặc khi cần xử lý để thực hiện các quyền hạn được giao cho công ty

• Khi việc xử lý là cần thiết vì mục đích lợi ích hợp pháp do công ty hoặc bên thứ ba theo đuổi (tuy nhiên, đây không phải là trường hợp mà lợi ích của người dùng yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi người dùng là trẻ em hoặc các quyền và tự do cơ bản được ưu tiên hơn những lợi ích đó. )

<2> 'Quyền của người dùng' theo ứng dụng GDPR

Người dùng hoặc người đại diện theo pháp luật có thể thực hiện các quyền sau đây liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của công ty với tư cách là chủ thể thông tin.

• Truy cập thông tin cá nhân
- Người dùng hoặc đại diện hợp pháp có thể truy cập thông tin và yêu cầu xác nhận hồ sơ như thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.

•Quyền sửa thông tin cá nhân
- Người dùng hoặc người đại diện hợp pháp có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.

•Quyền xóa thông tin cá nhân
- Người dùng hoặc người đại diện hợp pháp có thể yêu cầu xóa thông tin tùy theo mục đích đạt được, rút lại sự đồng ý, v.v..

• Quyền hạn chế xử lý thông tin cá nhân
- Người sử dụng hoặc người đại diện hợp pháp có thể yêu cầu hạn chế xử lý thông tin nếu có tranh chấp về tính chính xác của thông tin, tính hợp pháp của việc xử lý thông tin hoặc việc bảo quản thông tin là cần thiết..

• Quyền di chuyển thông tin cá nhân
- Người dùng hoặc người đại diện hợp pháp có thể yêu cầu cung cấp hoặc chuyển giao thông tin..

• Quyền phản đối
- Người sử dụng hoặc người đại diện hợp pháp có thể yêu cầu ngừng xử lý thông tin để tiếp thị trực tiếp, xử lý thông tin vì lợi ích hợp pháp hoặc thực thi công vụ và quyền hạn, đồng thời xử lý thông tin cho mục đích nghiên cứu và thống kê..

• Phản đối việc ra quyết định cá nhân tự động, bao gồm lập hồ sơ
- Người dùng hoặc đại diện hợp pháp có thể yêu cầu ngừng xử lý tự động thông tin có tác động hợp pháp hoặc đáng kể đến họ, bao gồm cả việc lập hồ sơ.

Để làm được điều này, hãy sử dụng menu 'sửa đổi thông tin thành viên' trên trang web hoặc liên hệ với công ty (hoặc người quản lý thông tin cá nhân, đại lý) bằng văn bản, qua điện thoại hoặc email, chúng tôi sẽ thực hiện hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, Công ty chỉ có thể từ chối yêu cầu đó nếu có lý do hợp lệ được quy định trong luật hoặc lý do tương ứng với yêu cầu đó.

<3> Chuyển dữ liệu quốc tế

Vì Công ty hoạt động trên toàn cầu, nên Công ty có thể cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho các công ty hoặc các công ty khác ở các quốc gia khác cho các mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật này. Khi thông tin cá nhân được truyền đi, lưu giữ hoặc xử lý, công ty thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân.

(Có thể bổ sung trong trường hợp sử dụng ở Hoa Kỳ) Ngoài ra, khi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân thu được từ Liên minh Châu Âu hoặc Thụy Sĩ, công ty phải chịu trách nhiệm về Thỏa thuận Bảo vệ Quyền riêng tư Hoa Kỳ-EU, Bảo vệ Quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ (Thụy Sĩ-Hoa Kỳ). Bảo vệ quyền riêng tư) để tuân thủ Công ước hoặc sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt hoặc thực hiện các biện pháp khác trong quy định của Liên minh Châu Âu hoặc tìm kiếm sự đồng ý của người dùng để đảm bảo các biện pháp bảo vệ thích hợp..

<4> Trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web, sản phẩm và dịch vụ của công ty có thể chứa các liên kết đến các trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Chính sách bảo mật của trang web bên thứ ba được liên kết có thể bao gồm chính sách của công ty. Do đó, người dùng nên xem xét thêm chính sách bảo mật của trang web bên thứ ba được liên kết..

<5> Thông tin cho cư dân California

Nếu bạn sống ở California, một số quyền có thể được thêm vào. Công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên nhằm tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của California.

Người dùng có thể yêu cầu xác nhận rò rỉ thông tin nếu thông tin cá nhân bị rò rỉ. Ngoài ra, tất cả người dùng trang web của công ty có thể truy cập tài khoản cá nhân của họ và thay đổi thông tin bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng menu Chỉnh sửa thông tin.

Ngoài ra, công ty không theo dõi khách truy cập trang web. Nó cũng không sử dụng tín hiệu 'Không theo dõi'. Công ty thu thập thông tin nhận dạng cá nhân thông qua các dịch vụ quảng cáo mà không có sự đồng ý của người dùng và không cung cấp cho bên thứ ba.

<6> Thông tin cho cư dân Hàn Quốc

Công ty sẽ thông báo cho bạn một số tiết lộ bổ sung theo yêu cầu của Đạo luật Mạng Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc và Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân như sau.

(1) Thông tin cần thu thập


Các mục thông tin cá nhân được công ty thu thập như sau.
• Ví dụ về các mặt hàng bắt buộc
Tên dịch vụ Các mục sẽ được thu thập (ví dụ)
Dịch vụ thành viên Internet ∘ Tên, địa chỉ email, ID, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, thông tin quốc gia, thông tin nhận dạng được mã hóa (CI), Thông tin xác nhận đăng ký trùng lặp (DI), v.v.
∘ Thông tin đại diện hợp pháp cho trẻ vị thành niên (tên người đại diện theo pháp luật, ngày sinh, CI, DI, v.v.)
Dịch vụ thanh toán trực tuyến ∘ Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.
∘ Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng: tên công ty thẻ, số thẻ, ngày hết hạn thẻ, v.v.
∘ Đối với thanh toán nhỏ bằng điện thoại di động: số điện thoại di động, số phê duyệt thanh toán, v.v.
∘ Thanh toán chuyển khoản: tên ngân hàng, số tài khoản, mật khẩu tài khoản, v.v.
∘ Trong trường hợp gửi tiền không có sổ ngân hàng: tên người chuyển tiền, thông tin liên hệ, v.v.
∘ Thông tin vận chuyển như địa chỉ giao hàng, tên người nhận, thông tin liên hệ của người nhận, v.v.
∘ Thông tin như đấu thầu, mua và bán
Dịch vụ mạng xã hội ∘ Tên, địa chỉ email, ID, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, thông tin quốc gia, sổ địa chỉ (người quen), v.v.
∘ hông tin như nơi chụp ảnh và ngày tạo tệp
∘Thông tin về việc sử dụng dịch vụ của thành viên, chẳng hạn như loại nội dung mà thành viên đã xem hoặc sử dụng, và tần suất hoặc khoảng thời gian hoạt động của thành viên
Trong quá trình sử dụng dịch vụ, các thông tin sau có thể được tạo và thu thập tự động.

∘ Thông tin thiết bị (số nhận dạng thiết bị, hệ điều hành, phiên bản phần cứng, cài đặt thiết bị, số điện thoại, v.v.)
∘ Thông tin nhật ký (dữ liệu nhật ký, thời gian sử dụng, từ tìm kiếm được nhập bởi người dùng, địa chỉ giao thức internet, cookie và đèn hiệu web, v.v.)
∘ Thông tin vị trí (thông tin về vị trí thiết bị bao gồm vị trí địa lý cụ thể thông qua tín hiệu GPS, Bluetooth hoặc Wi-Fi, v.v.)
∘ Thông tin được tạo khác


• Ví dụ về các mục tùy chọn
Người dùng có thể từ chối đồng ý với việc thu thập và sử dụng các mặt hàng tùy chọn, và ngay cả khi họ từ chối đồng ý, không có hạn chế nào đối với việc sử dụng dịch vụ.
Mục đích thu thập Các mục sẽ được thu thập (ví dụ)
Phân tích người dùng ∘ Lý do đăng ký, công việc, tình trạng hôn nhân, kỷ niệm ngày cưới, danh mục sở thích, thông tin tài khoản mạng xã hội, v.v.
Cung cấp các quảng cáo được cá nhân hóa ∘ Nội dung và kết quả của hoạt động tiếp thị, nội dung và kết quả của việc tham gia sự kiện, v.v.
Gửi thông báo khẩn cấp ∘ Thông tin do người dùng cung cấp liên quan đến việc ký kết, duy trì, thực hiện, quản lý, tham gia vào các hợp đồng khác, v.v.
Tiếp thị ∘ Tùy chọn sử dụng dịch vụ của người dùng, môi trường quảng cáo, các trang đã truy cập, v.v.


• (Bổ sung để thu thập thông tin nhạy cảm) Ví dụ về thông tin nhạy cảm

Khi thực sự cần thiết phải thu thập thông tin nhạy cảm, công ty sẽ thu thập thông tin đó thông qua một thủ tục hợp pháp phù hợp với các quy định và pháp luật có liên quan. Thông tin nhạy cảm mà công ty thu thập như sau.
∘ Suy nghĩ và niềm tin
∘ Gia nhập và rút khỏi các liên đoàn lao động và các đảng phái chính trị
∘ Chính kiến
∘ Thông tin về sức khỏe và đời sống tình dục
∘ Thông tin di truyền thu được từ kết quả xét nghiệm di truyền, v.v.
∘ Thông tin về tiền sử phạm tội, chẳng hạn như bản án, miễn và hoãn thi hành án, quản chế, điều trị và giám sát, quản chế, quản chế không hiệu quả, hủy bỏ án treo, v.v.

(2) Chuyển giao thông tin cá nhân đã thu thập


Tên người nhận hàng Nội dung kinh doanh ủy thác (dịch vụ)
AAA Tư vấn khách hàng


(3) Chi tiết về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba


Ngoại trừ các trường hợp sau, công ty không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba.
Người nhận Mục đích sử dụng của người nhận Các mặt hàng được cung cấp Thời gian lưu giữ và sử dụng của người nhận
BBB Cung cấp dịch vụ liên kết ID, tên, tuổi Cho đến khi đạt được mục đích hoặc đến thời hạn luật định


(4) Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân


Công ty sẽ hủy thông tin cá nhân của người dùng không chậm trễ khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, khi nhu cầu pháp lý và quản lý đối với thông tin cá nhân được giải quyết hoặc khi người dùng yêu cầu.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết phải bảo quản theo quy định của pháp luật có liên quan, công ty lưu giữ thông tin thành viên trong một thời hạn nhất định được quy định trong các quy định pháp luật có liên quan. Thông tin phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật có liên quan như sau:.

∘ Hồ sơ liên quan đến việc thu hồi hợp đồng hoặc đăng ký: 5 năm (Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
∘ Hồ sơ thanh toán và cung cấp hàng hóa: 5 năm (Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
∘ Hồ sơ xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp của người tiêu dùng: 3 năm (Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
∘ Lời về việc thu thập / xử lý và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm (Đạo luật về việc sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng)
∘ Hồ sơ trưng bày / quảng cáo: 6 tháng (Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
∘ Bản ghi đăng nhập chẳng hạn như dữ liệu truy cập internet / theo dõi điểm truy cập của người dùng: 3 tháng (Đạo luật bảo vệ bí mật thông tin liên lạc)
∘ Dữ liệu xác nhận thông tin liên lạc khác: 12 tháng (Đạo luật bảo vệ bí mật thông tin liên lạc)

(5) Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân


Về nguyên tắc, công ty hủy thông tin không chậm trễ sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, thông tin phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật có liên quan sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian quy định của pháp luật và sau đó bị tiêu hủy. Tại thời điểm này, thông tin cá nhân được lưu trữ và quản lý riêng biệt sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi pháp luật quy định. Hồ sơ giấy có chứa thông tin cá nhân sẽ bị cắt nhỏ hoặc thiêu hủy và thông tin cá nhân được lưu trữ trong các tệp điện tử sẽ bị xóa bằng một phương pháp mà về mặt kỹ thuật không thể khôi phục được.

(6) Các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân


Công ty thực hiện các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý sau đây để đảm bảo an toàn để thông tin cá nhân không bị mất, đánh cắp, rò rỉ, thay đổi hoặc hư hỏng trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của người dùng.
Recipients of information Purpose of use of recipient
Mục thí dụ thí dụ
Hành động kỹ thuật ∘ Sử dụng máy chủ bảo mật để truyền thông tin cá nhân được mã hóa
∘ Các biện pháp mã hóa thông tin bí mật
∘ Cài đặt và vận hành phần mềm vắc xin, v.v.
∘ Cài đặt và vận hành các thiết bị kiểm soát ra vào
∘ Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ
Các biện pháp quản lý ∘ Chỉ ra người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân
∘ Giáo dục cho người kiểm soát thông tin cá nhân
∘ Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ
∘ Thiết lập các quy tắc viết mật khẩu khó đoán
∘ Lưu trữ an toàn hồ sơ truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân
∘ Quyền truy cập phân biệt đối với hệ thống xử lý thông tin cá nhân
Vật lý thực nghiệm ∘ Thiết lập và vận hành các quy trình kiểm soát truy cập cho các cơ sở lưu trữ thông tin cá nhân
∘ Tài liệu và phương tiện lưu trữ phụ chứa thông tin cá nhân được lưu trữ ở nơi an toàn với thiết bị khóa


(7) Người quản lý thông tin cá nhân


Người quản lý thông tin cá nhân của công ty như sau.
• Tên người quản lý thông tin cá nhân:
thuộc về:
Điện thoại :
Tiếp xúc:

Ngày cập nhật lần cuối 2020.